عضدالاسلام بن مسعود صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعضدالاسلام بن مسعود صاعدی، از بزرگان و قضات آل صاعد اصفهان در قرن هفتم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی عضدالاسلام بن رکن‌الدّین مسعود صاعدی، از بزرگان آل صاعد است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.
وی در قرن هفتم می‌زیسته، و در اصفهان به قضاوت مشغول بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۵.    


جعبه‌ابزار