عشر قصائد و أشعار (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«عشر قصائد و اشعار»، رساله‌ای است منظوم، از ابو علی سینا ، به زبان عربی و در موضوعات پراکنده‌ای همچون نفس ، فلسفه ، عمر ، پیری و حکمت و زهد و...


ساختار کتاب

[ویرایش]

رساله، در ذیل ده عنوان و در قالب شصت و چهار بیت ، مرتب شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

مباحثی که در رساله مطرح شده‌اند، اجمالا، عبارتند از: نفس؛
[۱] عشر قصائد و أشعار، ابن سینا، ص۱.
پیری و حکمت و زهد؛ فلسفه عمر
[۲] عشر قصائد و أشعار، ابن سینا، ص۴.
؛ راه زندگی ؛ دوستی و زندگی و کرم ؛ نفس و حکمت؛ گلایه ابو طالب علوی و پاسخ شیخ به او؛ سخنی با حسودان ؛ سخنی در گلایه از روزگار؛ سخن وی در خمریات . این اشعار را بو علی به عربی سروده‌اند و این حقیر با ذوق ناچیز خود آنها را به نظم فارسی برگردانده ام تفصیل پاره‌ای از مطالب مزبور، عبارت است از:
سحر گردید شام کامرانی سرآمد فصل پر شور جوانی
میان چهره ات شد آشکارا نشان صبح پیری ناگهانی»
ز خواب کودکی برخیز تا کی در این خواب گران خواهی بمانی
آن که دارد از جهان چشم بقا می‌کند قصد محالی ناروا
بس ز جور روزگارم شکوه باشد‌ای خدا کو به نو نو گشتنش فرسوده اعضای مرا
رنج‌ها با هم به سوی جان من رو کرده‌اند گویی آنها آهنند و جان من آهن ربا
هر که بگزیند در این دنیا رهی پاک و درست سرزنش‌های حسودان پیش او سست است سست
جان تو چون شیشه و علم تو مانند چراغ روغن آن را بگیر از حکمت یزدان سراغ
گر برافروزی تو آن را، زنده‌ای، پاینده‌ای گر که خاموشش بداری، مرده‌ای، بازنده‌ای
آنچه ترسا را بود آیین و دین ساقی اندر وصف می‌دارد به لب
باده با پیمانه و با درد آن متحد مانند ابن و روح و اب

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عشر قصائد و أشعار، ابن سینا، ص۱.
۲. عشر قصائد و أشعار، ابن سینا، ص۴.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار حکیم بوعلی سینا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : آثار ابن سینا | کتاب شناسی
جعبه ابزار