عزالدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزالدین اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عزالدین حافظ اصفهانی، از علمای قرائت و تجوید و حافظان قرآن در قرن هفتم هجری در اصفهان
عزالدین بن تاج‌الدین اصفهانی، از فلزکاران و قلمزنان سده هشتم هجری در اصفهان
عزالدین بن محمدرضا نجفی اصفهانی، از علمای معاصر اصفهان
عزالدین صنمار اصفهانی، والی اصفهان در عهد سلطان ارسلان بن طغرل سلجوقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار