عروة الوثقیذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:آیت الله سید کاظم طباطبائی یزدی ، معروف به صاحب عروه (م ۱۳۳۷ ق).


معرفی کتاب[ویرایش]

این کتاب از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارات شیوا می باشد. بنا بر قول صاحب الذریعه، کتاب عروة الوثقی حاوی ۳۲۶۰ مسئله فقهی است.
این کتاب از همان ابتدا به سبب ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، محور تحقیق و تدریس فقهای بزرگ شیعه گردیده است و بسیاری از مجتهدین بزرگ بر آن تعلیقه و یا شرح نوشته اند.
این کتاب حاوی این مباحث می باشد: تقلید، طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، ضمان، حواله، نکاح، وصیت. این کتاب دارای تتمه ای معروف به ملحقات عروه می باشد که مشتمل است بر بسیاری از ابواب معاملات؛ مانند ربا و وکالت، هبه، وقف، عدد و قضا.

تعلیقات[ویرایش]

مجتهدان بزرگی بر کتاب عروة الوثقی تعلیقه نوشته اند؛ مانند
شیخ علی بن شیخ جواهری (م ۱۳۴۰ ق)
فیروزآبادی (۱۳۴۵ هـ)
میرزا حسین نائینی (م ۱۳۵۵ ق)
عبدالکریم حائری (م ۱۳۵۵ ق)
آقا ضیاءالدین عراقی (م ۱۳۶۱ ق)
سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵ ق)
محمد حسین کاشف الغطاء (م ۱۳۷۳ ق)
سید حسین بروجردی (م ۱۳۸۰ق)
سید عبدالهادی حسینی شیرازی (م ۱۳۸۲ ق)
سید محسن طباطبائی حکیم (م۱۳۹۰ق)
شیخ محمدرضا آل یاسین (م ۱۳۷۰ ق)
سید احمد خوانساری (م ۱۴۰۵ ق)
امام خمینی (م ۱۴۰۹ ق)
سید ابوالقاسم خوئی (م ۱۴۱۳ ق)
سید محمد رضا گلپایگانی (م۱۴۱۴ ق).

وضعیت نشر[ویرایش]

این کتاب در ۵ جلد به زبان عربی، به کوشش مؤسسه نشر اسلامی قم در سال ۱۴۱۷ هـ ق چاپ شده است.

منبع[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : فقه | کتب فقهی شیعه
جعبه‌ابزار