عراقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عراقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

آقا ضیاءالدین عراقی، معروف به ضیاءالدین، فرزند آخوند ملا محمد کبیر سلطان آبادی (عراقی)، از علمای بزرگ شیعه
آقا نورالدین عراقی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
احمد بن عبدالرحیم عراقی، اِبْن‌ِعِراقی‌، ابوزرعه ولی‌الدین‌ احمد بن‌ عبدالرحیم‌، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌ مصری
عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی، محدّث و فقیه شافعی قرن هشتم
عبدالنبی عراقی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
فخرالدین عراقی‌، از بزرگان تصوف و شاعران بلند پایه‌ی ایران در قرن هفتم هجری
باقرخان بن محمد عراقی اصفهانی، از چهره‌های آزادی‌خواه و مبارز عصر مشروطیت و پس از آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار