عده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عده ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


آیه عده، آیه ۴۹ سوره احزاب
آیه عده طلاق، آیه اول سوره طلاق، درباره بعضی احکام عده طلاق
آیه عده وفات، آیه تعیین عِدّه زنِ شوهر مرده

فقه


عده (فقه)، به کسر عین و تشدید دال، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق و یا وفات شوهر
عده طلاق، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق
عده وفات، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از وفات شوهر
عده زن باردار، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق زن باردار
عده ازدواج موقت، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از اتمام زمان ازدواج موقت
عده مفقودالاثر، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از مفقودالاثر شدن شوهر
عده آمیزش اشتباهی، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از آمیزش اشتباهی

کاربردهای دیگر


عده (آمادگی)، به ضم عین و تشدید دال، آمادگی، مهیّاشدن و ذخیره برای روز مبادا
عده (حدیث)، از اصطلاحات علم حدیث به معنای روایت روای به واسطه گروهی از مشایخ حدیث، از طبقات بالاتر روایت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار