عدد کوفی آیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعدد کوفی آیات، تعداد آیات قرآن بنا بر مکتب دانشمندان کوفه را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

در زمینه تعداد آیات قرآن مکتب‌های مختلفی از جمله: مکتب مکی ، مکتب مدنی ، مکتب کوفی ، مکتب شامی و مکتب بصری وجود دارد که هریک عددی را برگزیده‌اند. این انتخاب عدد، طبق روایاتی است که از نظر آنان بر دیگر احادیث ترجیح دارد.

اعتبار

[ویرایش]

عدد کوفی از لحاظ سند ، صحیح‌ترین و عالی‌ترین اعداد درباره تعداد آیات قرآن است؛ زیرا مستند به امیرمؤمنان علیه‌السّلام است؛ لذا مکتب کوفی در شمارش آیات بر دیگر مکاتب برتری دارد.

انتساب

[ویرایش]

عدد اهل کوفه منسوب به حمزة بن زیات و ابوالحسن کسائی و خلف بن هشام است.
حمزه عدد کوفی قرآن را از طریق ابن ابی لیلی از ابوعبدالرحمان سلمی از امام علی علیه‌السّلام نقل کرده است.

تعداد عدد کوفی آیات

[ویرایش]

تعداد آیات قرآن به عدد کوفی ۶۲۳۶ آیه است. اکنون عدد آیات قرآن در مصحف شریف نیز همین رقم است. در این شمارش، «بسم الله الرحمن الرحیم» در سوره حمد یک آیه به شمار آمده و در دیگر سوره‌ها آیه مستقل به شمار نیامده است.
[۱] ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۶.
[۲] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۰.
[۴] سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۲.
[۵] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، تاریخ قرآن، ص۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۶.
۲. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۰.
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۳۲.    
۴. سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۲.
۵. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، تاریخ قرآن، ص۸۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «عدد کوفی آیات».    جعبه ابزار