عثمان بن محمد شهرآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعثمان بن محمد شهرآبادی اصفهانی، از فضلای قرن ششم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عثمان بن محمّد بن عثمان شهرآبادی یزدی، از فضلای قرن ششم هجری در اصفهان بوده است. او در سال ۶۰۰ق کتاب «بیان الحق و معیار الصّدق» لوکری را در اصفهان جهت خود نوشته و نسخه به شماره ۸۷۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران جزو کتب اهدائی مشکوه موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست اهدایی مشکاه، ج۳، ص۱۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست اهدایی مشکاه، ج۳، ص۱۶۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۴.    


جعبه ابزار