عثمان بن محمد زبیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعثمان بن محمد زبیری، از نوادگان زبیر بن عوّام بود که همراه محمد نفس زکیّه، در مدینه، برعلیه منصور خروج کرد. او سرانجام به سال ۱۴۵ ق بعد از کشته شدن محمد دستگیر و کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عثمان بن محمد بن خالد بن بیر بن عوّام، از شجاعان بی‌باک بود که همراه محمد نفس زکیّه، در مدینه، علیه منصور خروج کرد و بعد از کشته شدن محمد به بصره پناه برد، امّا دستگیر شد. او را نزد منصور بردند و منصور نیز او را کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۲۱۳.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۳۱.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۱.

جعبه ابزار