عثمان بن سراقه ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعثمان بن سراقه ازدی، از بزرگان دمشق بود که بر منبر مسجد جامع امویان به سب عباسیان می‌پرداخت و به نفع بنی‌امیه تبلیغ می‌کرد. او سرانجام به سال ۱۳۷ ق توسط صالح بن علی عباسی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عثمان بن عبدالاعلی بن سراقه ازدی، از بزرگان و اشراف دمشق بود که به نفع بنی‌امیه تبلیغ می‌کرد و بر منبر مسجد جامع امویان به سب و لعن عباسیان می‌پرداخت و خلافت را برای‌ هاشم بن یزید بن خالد بن یزید بن معاویه تبلیغ می‌نمود. سرانجام صالح بن علی عباسی وی را دستگیر کرده و کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۱.

جعبه ابزار