عبیداللّه بن عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبیداللّه بن عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبیدالله بن عمرو کندی، عبیدالله بن عمرو بن عُزَیر کنْدی، یکی از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهید در کوفه
ابن‌رسته ابوعمرو عبیداللّه بن عمر قطّان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار