عبیدالله بن معمر تیمی قرشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبیدالله بن معمر تیمی قرشی، یکی از فرماندهان سپاه اسلام و سخاوتمندان قریش بود که به سال ۲۹ هجری قمری در یکی از نبردها به شهادت رسید.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبیدالله بن معمر بن عثمان تیمی قرشی، یکی از امرا و فرماندهان شجاع، و از سخاوتمندان قریش بود. عبدالله بن عامر، امیر بصره او را بر مکران ولایت داد و وی فتوحات را تا رود سند دنبال کرد. نواحی پیرامون اصطخر را فتح کرد و در یکی از نبردهایی که رخ داد به شهادت رسید.
درباره نیروی او نقل شده است که استخوانِ سختِ گاو را که جز با ساطور نمی‌شکستند، با دستانش می‌شکست و مغز آن را بیرون می‌کشید.
[۱] زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۳۳۵.
[۴] ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، ج۸، ص۴۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۳۳۵.
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج۴، ص۳۳۵.    
۳. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۴۲.    
۴. ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، ج۸، ص۴۴۳.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۲.

جعبه ابزار