عبیدالله‌ بن ‌ابی‌رافع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبیدالله بن ابی‌رافع از تابعین و از اخیار شیعه و از خواص امیرالمومنین (علیه‌السلام) و دبیر او بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبیدالله‌ بن ‌ابی‌رافع، از تابعین و بنا به قول شیخ‌ مفید از اخیار شیعه و از خواص اصحاب امام علی (علیه‌السلام) و دبیر او بود و در جنگ‌های آن امام شرکت می‌جست.

آثار

[ویرایش]

او دو کتاب نوشته است:
۱. قضایا امیرالمؤمنین، شاید نخستین کتابی باشد که درباره قضاوت‌های امام علی (علیه‌السلام) نگاشته شده است.
۲. تسمیة من شهد مع امیرالمؤمنین ‌الجمل و صفّین و النهروان من ‌الصحابه. به احتمال قوی عبیدالله در تاریخ اسلام نخستین کسی است که درباره رجال کتابی نوشته‌است. عبیدالله در میان راویان شیعه «ثقه» شناخته شده‌ است. او از پدرش ابورافع و امام علی (علیه‌السلام) و ابوهریره روایت کرده‌ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید، محمد بن ‌نعمان، الاختصاص، ج۱، ص۴، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم.    
۲. طوسی، محمد بن‌ حسن، الفهرست، ج۱، ص۲۰۲، به کوشش محمود رامیار، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱ش.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی‌رافع»، ج۱، ص۳۵۳.    جعبه ابزار