عبدعلی‌ بن محمدحسن نجفی جواهری‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، عبدعلی‌ بن محمدحسن نجفی جواهری‌ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدعلی‌، فرزند صاحب‌ جواهر، در حدود ۱۲۶۰ در نجف‌ به‌ دنیا آمد و از عالمان‌ بود.
وی‌ در ۱۳۱۶ وفات‌ یافت‌.
[۱] علی‌ خاقانی‌، شعراء الغری‌، ج‌۱۰، ص۱۳۹، نجف‌ ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۸.
[۲] عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۲۳، (جزوه‌ تکثیر شده‌).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علی‌ خاقانی‌، شعراء الغری‌، ج‌۱۰، ص۱۳۹، نجف‌ ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۸.
۲. عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۲۳، (جزوه‌ تکثیر شده‌).


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار