عبدالکریم بن محمدهادی طبسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالکریم بن محمدهادی طبسی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّعبدالکریم بن محمّدهادی طبسی، عالم فاضل، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. شاگرد و مجاز او بهاءالدّین محمّد فاضل هندی می‌باشد.
اجازه در پشت صفحه نسخه‌ای از «من لا یحضره الفقیه» نوشته شده است. این نسخه به شماره ۶۸۰۶ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی در قم موجود است. تاریخ تولد فرزندش ابوالفضل محمّدحسین بن عبدالکریم سال ۱۱۲۴ق بوده است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۸، ص۷.
[۳] جعفریان، رسول، احوال و آثار بهاءالدّین محمّد اصفهانی، ص۲۷-۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۸، ص۷.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۲۱.    
۳. جعفریان، رسول، احوال و آثار بهاءالدّین محمّد اصفهانی، ص۲۷-۲۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۰۱.    


جعبه ابزار