عبدالکریم اشراق بیرجندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالکریم اشراق بیرجندی اصفهانی، از دانشمندان و شعرای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّعبدالکریم بیرجندی متخلّص به «اشراق»، شاعر ادیب، عالم فاضل و حکیم عارف؛ از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.

اقامت در اصفهان

[ویرایش]

سال‌ها در اصفهان سکونت داشته و از درس آقا محمّد بیدآبادی و سایر علمای اصفهان بهره برده و سپس به وطن خود مراجعت نموده است.

وفات

[ویرایش]

وی چندی به مسافرت در کابل و کشمیر و هند پرداخته و عاقبت در سال ۱۲۲۹ق وفات یافته و در زادگاه خود بیرجند مدفون گردید.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

دیوان اشعار او به ضمیمه منشآت و مراسلات او (از جمله مراسلات او با ملاّ حمزه گیلانی و آقا محمّد بیدآبادی و شعر در مدح بیدآبادی) نزد مرحوم شیخ محمّدحسین آیتی بیرجندی موجود بوده است.
همچنین یک مجموعه «ادعیه» به خط او که در سال ۱۱۹۳ق کتابت نموده بود در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس موجود است.
شعر زیر از اوست:

"رشک خورشید و قمر چهره زیبایی هست ••• نور انجم ز رُخ آینه سیمایی هست"
"چهره لاله عذاران جهان بین و بگوی ••• گل رخسار بتان را چمن آرائی هست".
[۱] جامی، عبدالرحمان، بهارستان، ص۱۱۱ .
[۲] جامی، عبدالرحمان، بهارستان، ص ۲۶۲-۲۶۸.
[۳] سه رساله در علم رجال، ص۲۳.
[۴] معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۱۵، ص۱۹.
[۵] صدرایی‌خویی، علی، آشنای حق، ص۴۳-۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامی، عبدالرحمان، بهارستان، ص۱۱۱ .
۲. جامی، عبدالرحمان، بهارستان، ص ۲۶۲-۲۶۸.
۳. سه رساله در علم رجال، ص۲۳.
۴. معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۱۵، ص۱۹.
۵. صدرایی‌خویی، علی، آشنای حق، ص۴۳-۴۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۹.    


جعبه ابزار