عبدالوهاب بن محمد قاضی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالوهاب بن محمد قاضی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالوهاب قاضی فرزند شیخ محمّد، عالم فاضل محقّق، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. وی از سلسله مشایخ بیدآباد بوده و در ماه شعبان ۱۲۶۹ق در اصفهان وفات یافته و جنب قبر آقا محمّد بیدآبادی در تخت فولاد مدفون شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان ج۱، ص۱۲۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۲۰.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۶.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۳۵.
[۵] تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان ج۱، ص۱۲۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۲۰.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۶.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۳۵.
۵. تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۰۸.    


جعبه ابزار