عبدالوهاب بن محمدحسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالوهاب بن محمدحسین اصفهانی، از کاتبان و خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالوهاب بن محمّدحسین اصفهانی، خوشنویس خط نستعلیق و شکسته در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در ۵ شعبان ۱۲۵۷ق «دیوان حکیم سوزنی سمرقندی» را به خط شکسته نستعلیق نوشته و کتاب ضمن مجموعه شماره ۴۰۹۹ در کتابخانه مجلس شورای ملّی ایران موجود است.
[۱] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۹۶.

در تذکره ممیز، نسخه شماره ۹۰۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی می‌نویسد: «اشعر: نامش میرزا عبدالوهاب، اصلش اصفهانی. همه عمر را به کتابت مشغول بود سنه ۱۲۵۸ در تبریز با او ملاقات شد. قریب به سی و پنج از عمرش گذشته مردی درویش...»
[۲] تذکره مُمَیّز: مخطوط، ص۹۷.
احتمالاً این عبدالوهاب اشعر همان عبدالوهاب اصفهانی فوق‌الذّکر بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۹۶.
۲. تذکره مُمَیّز: مخطوط، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۹۸.    


جعبه ابزار