عبدالواحد بن احمد باطرقانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالواحد بن احمد باطرقانی اصفهانی، از استادان علم قرائت در قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبدالواحد بن احمد بن محمّد، منسوب به باطرقان از استادان علم قرائت در قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان بوده است.

روستای باطرقان

[ویرایش]

باطرقان روستایی در اصفهان است که نام آن را هم با کسر طا و هم با فتح طا ضبط کرده‌اند. به گفته یاقوت حموی، بیشتر مردم آن نسّاج بوده‌اند. ابونُعَیم باطرقان را ازجمله هفده قریه‌ای می‌شمارد که پس از بنای جامع یهودیه اصفهان به «یهودیه» افزوده‌شده است. به گفته سمعانی، جماعتی از قرّاء و محدّثان از این روستا برخاسته‌اند و خود او نام بعضی از آن‌ها را ذکر کرده است.

امام در قرائت

[ویرایش]

ابوبکر عبدالواحد بن احمد بن محمّد باطرقانی از قرّاء و امام جامع گورگیرِ اصفهان، که به گفته سمعانی دارای جودت قرائت بوده است (اَحَدُ القُراء المُجَوِّدین). سمعانی از قول یحیی بن مَنْده در کتاب اِصْبهان نقل می‌کند که او امام در قراءات و حافظ روایات (یعنی روایات مختلف در قرائت قرآن ) بوده است.

وفات

[ویرایش]

وی در جمادی الاخر (یا رجب ) ۴۲۱، در زمان سلطان مسعود غزنوی، در مسجد جامع اصفهان کشته شده است و بعضی گفته‌اند در خانه خود در حال سجده به قتل رسیده است.

کشتار سلطان غزنوی

[ویرایش]

سمعانی می‌گوید، در این فتنه جماعتی از علما و صلحا کشته شدند و این کشتار نظیر آن بود که در فتنه غز در خراسان اتّفاق افتاد. از قول ابن عساکر (به نقل از ابوعبداللّه محمّد بن محمّد اصفهانی) نقل می‌کند که چون سلطان محمود (سلطان مسعود درست است) در ۴۲۱ بر اصفهان مستولی شد، بر ایشان امیری تعیین کرد، ولی مردم بر او شوریدند و او را به قتل رساندند. سلطان مسعود مردم را امان داد، امّا روز جمعه، که مردم در جامع اصفهان بودند، بر ایشان حمله کرد و کشتاری بزرگ به راه انداخت، ولی ابونعیم اصفهانی که در آن جمع بود نجات یافت. به هر حال، این کشتار چنان فجیع بود که ابن عماد می‌گوید آنچه مسعود کرد با کفّار هم نمی‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۲، ص۳۹.    
۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۸، ص۱۸۲.    
۳. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷.    
۴. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۴۰.    
۵. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۳۹.    
۶. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۳۹.    
۷. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۳۹.    
۸. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۳۹.    
۹. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۴۰.    
۱۰. سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، الانساب، ج۲، ص۴۰.    
۱۱. ابن‌عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۵، ص۱۱۷.    


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باطِرقانی»، شماره۲۳۶.    

رده‌های این صفحه : مقالات دانشنامه جهان اسلام
جعبه ابزار