عبدالهادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالهادی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالهادی شیرازی، فرزند آیة الله سید اسماعیل شیرازی و از علمای شیعه
عبدالهادی حائری، مورخ معاصر ایرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار