عبدالنبی بن سعدالدین جزائری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالنبی بن سعدالدین جزائری، یکی از استوانه‌ها و ارکان مکتب تشیع به شمار می‌رفت.


جایگاه و شخصیت عبدالنبی

[ویرایش]

عبدالنبی جزائری یکی از استوانه ها و ارکان مکتب تشیع به شمار می رفت. وی از نظر عمل زاهد و متقی و پرهیزکار واقعی و از نظر علمی دریایی بی کران بود. در اینجا به کلمات بعضی از اعاظم درباره ایشان اشاره می شود. مرحوم شیخ عباس بلاغی نجفی می گوید: «او علامه زمان،‌کثیر العلم، مفتی الکلام و دارای تألیفات روان و از بزرگان مجتهدین بوده است». مرحوم شیخ حر عاملی (صاحب وسائل) می گوید: «او رئیس الاسلام و المسلمین و سلطان محققان و مدققان است». مرحوم محدث نوری هم وی را به رئیس اسلام و مسلمین توصیف نموده است. مرحوم صدر می نویسد «الشیخ الکبیر الاعلم». مرحوم شیخ عباس قمی گفته است: «وی عالم متبحر در فن حدیث و رجال بود. مرحوم فاضل مشهدی می فرماید: «شیخ محققان شیخ عبدالنبی الجزائری».
[۱] بحارالانوار، ج ۱۰۷.
[۲] مستدرک الوسائل،‌ج ۳.
[۳] الاجازه الکبیره الکنی والالقاب، ج ۲، مقدمه کتاب.


استادان

[ویرایش]

علامه شیخ جابر بن عباس نجفی
سید محمد بن علی موسوی عاملی (صاحب مدارک).

شاگردان

[ویرایش]

شیخ حسن بن شیخ عبدالنبی
سید علی بن صالح بن خلجی
شیخ مفضل بن محمد بن فضل عباسی
شیخ محمد حسین احسائی
سید محمد میرزا جزائری
مولا محمد قاسم بن محمد مشهدی

تألیفات

[ویرایش]

الاقتصاد فی شرح الارشاد
الحواشی علی التهذیب
‌حاشیه بر کافی
حاشیه بر نقد الرجال
حاشیه بر مختصر النافع
شرح تهذیب الاصول
کتاب در امامت
حاوی الاقوال فی معرفة الرجال

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحارالانوار، ج ۱۰۷.
۲. مستدرک الوسائل،‌ج ۳.
۳. الاجازه الکبیره الکنی والالقاب، ج ۲، مقدمه کتاب.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : عالمان شیعه
جعبه ابزار