عبدالملک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالملک ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالملک ابن‌عطیه، اِبْن‌ِ عَطیه‌، عبدالملک‌ بن‌ محمد سعدی‌، فرمانده‌ سپاه‌ اموی‌، والی‌ مکه‌ و مدینه‌ در دوران‌ مروان‌ دوم‌، آخرین‌ خلیفه اموی‌
عبدالملک ابن‌هشام، محدث، مورخ، ادیب، نسب‌شناس و تدوین کنندۀ مشهور‌ترین کتاب دربارۀ سیرۀ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
عبدالملک بن عبدالغفور انصاری‌پانی‌پتی، مشهور به امان اللّه، از عارفان و شاعران شبه قاره هند در قرن دهم
عبدالملک برهانی‌نیشابوری، از شاعران خراسان در قرن پنجم
عبدالملک بسطامی، از خاندان بسطامی
عبدالملک بن زهر، ابومروان عبدالملک بن زهر، پزشک و وزیر اشبیلی و مهم‌ترین شخصیت خاندان زهر
عبدالملک بن سعید کنانی، اِبْن‌ِ اَبْجَرِ کِنانی‌، عبدالملک‌ بن‌ سعید بن‌ حیّان‌ بن‌ ابجر عجلی‌ کنانی‌ همْدانی‌ کوفی‌، مکنّی‌ به‌ ابوبکر، طبیب‌ و محدث‌
عبدالملک بن عبدالله جوینی، مشهور به‌ امام‌ الحرمین‌ و ملقب‌ به‌ ضیاءالدین‌، کنیه‌اش‌ ابوالمعالی‌ متکلم‌ بزرگ‌ اشعری‌ و فقیه‌ و اصولی‌ شافعی
عبدالملک بن قطن فهری، از فرماندهان شجاع و از خاندان قریش، امیر اندلس از جانب عبیده بن عبدالرحمن سلمی
عبدالملک بن محمد ثعالبی، کنیه‌اش ابومنصور، ادیب، شاعر، لغوی و کاتب
عبدالملک بن مروان، فرزند مروان حکم و از خلفای بنی امیه
عبدالملک بن نوح، آخرین امیر سامانی
عبدالملک واعظ، از روحانیون مبارز افغانستان در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار