عبدالمطلب بن محمدرحیم سبزواری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالمطلب بن محمدرحیم سبزواری اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالمطلب سبزواری فرزند میرزا محمّدرحیم شیخ الاسلام بن میرزا محمّدجعفر بن ملاّ محمّدباقر مجلسی، عالم فاضل، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در اصفهان به تحصیل پرداخته و در عداد فضلاء اهل علم قرار گرفته و سرانجام در سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۱۶۰ق وفات یافت و در تکیه آقا حسین خوانساری در تخت فولاد اصفهان مدفون شد. مادّه تاریخ وفاتش را «میرزا جعفر طباطبائی اردستانی» متخلّص به «راهب» چنین گفته است:

"کلک «راهب» از پی افسوس گفت: «گلبن باغ جنان از پا فتاد»".
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۳۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۱.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۳۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۱.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۷۹.    


جعبه ابزار