عبدالمطلب بن حسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالمطلب بن حسن اصفهانی، از علمای اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبدالمطلّب بن حسن بن محمّد اصفهانی، عالم فاضل از علمای اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی مؤلف کتاب‌های ذیل است:
۱. «ترجمه مهج الدّعوات» که به نام شاه سلطان حسین صفوی نوشته و در کتابخانه فاضل ارجمند آقا سیّد مصطفی حسینی موجود بوده است؛
۲. «هبه الوصال فی ادعیه رویه الهلال» که نسخه‌ای از آن به شماره ۳۵۳۹ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران نگهداری می‌شود؛
۳. «هدیه الاجله فی ادعیه الاجلّه» که به نام شاه سلطان حسین نوشته و در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است؛
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۲، ص۲۵۵۹.

۴. «نهج البر فی ادعیه السّر» به فارسی که در سال ۱۱۶۵ق در مشهد مقدس کتابت شده و در کتابخانه خورشید گردیزی در «مُلتان» پاکستان موجود است؛
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست خورشید گردیزی، ص۳۱.
نسخه‌ای دیگر از این کتاب به همراه دو اثر دیگر مؤلف: «هدیه الاجله» و «ذریعه المآرب» به شماره ۴۰ در کتابخانه مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام) در قم وجود دارد؛
۵. «ذریعه المآرب» در فضیلت و آداب خواندن «دوازده امام» منسوب به خواجه نصیرالدّین طوسی، که ملاّ عبدالمطلّب آن را تصحیح نموده است.
[۴] فهرست مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام) قم، ص۴۲-۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۲، ص۲۵۵۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۲۰۴.    
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست خورشید گردیزی، ص۳۱.
۴. فهرست مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام) قم، ص۴۲-۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۷۷.    


جعبه ابزار