عبدالمحمد ایرانی چهره‌نما اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالمحمد ایرانی چهره‌نما اصفهانی، ادیب، نویسنده و موّرخ قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا عبدالمحمّد مؤدب‌السلطان ایرانی (چهره‌نما) فرزند علیزاده، ادیب فاضل و شاعر نویسنده و موّرخ در قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در حدود ۱۲۹۱ق در اصفهان متولّد شده و در این شهر مقدّمات علوم را آموخته و به بوشهر و شیراز و عتبات عالیات سفر کرد و پس از مراجعت، از طرف شرکت اسلامیه در اصفهان به ماموریت بادکوبه رفت و سرانجام به مصر مهاجرت نموده و تا آخر عمر در آنجا ساکن بوده و از محترمین ایرانیان ساکن مصر بوده و روزنامه «چهره‌نما» را در آنجا می‌نوشته است.

وفات

[ویرایش]

او در اوّل شعبان ۱۳۵۴ق در قاهره وفات یافته و هم در آنجا مدفون گردید.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «احقاق الحق»؛
۲. «امان التّواریخ»؛
۳. «پیدایش خط و خطاطان»؛
۴. «زردشت باستانی و فلسفه او»؛
۵. «فؤاد التّواریخ».
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۸-۴۶۹.
[۲] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۹.
[۳] مرسلوند، حسن، زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران، ج۱، ص۳۱۶.
[۵] منزوی، احمد، فهرستواره کتاب‌های فارسی، ج۱، ص۵۶۴.
[۶] صبور، داریوش، فرهنگ نویسندگان و شاعران معاصر سخن، ص۷۷-۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۸-۴۶۹.
۲. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۹.
۳. مرسلوند، حسن، زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران، ج۱، ص۳۱۶.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۲۰۰.    
۵. منزوی، احمد، فهرستواره کتاب‌های فارسی، ج۱، ص۵۶۴.
۶. صبور، داریوش، فرهنگ نویسندگان و شاعران معاصر سخن، ص۷۷-۷۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۷۵.    


جعبه ابزار