عبداللّه گیلانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه گیلانی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبداللّه گیلانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. فاضل نحریر به غایت ستوده خصال بود. در اواخر عهد صفویه در اصفهان وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۰.
[۲] حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۲۳۷.

وی در سال ۱۱۵۰ق وفات یافته و شیخ محمّدعلی حزین در رثای او قصیده‌ای گفته که مادّه تاریخ آن این بیت است:

"چون مردمک چشم جهان بود ز عرفان ••• گفتم پی تاریخ که «بینش ز جهان رفت»".
[۳] حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۳۸۷-۳۸۸.
[۴] حزین لاهیجی، محمدعلی، دیوان حزین لاهیجی (تصحیح بیژن ترقی)، ص۶۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۰.
۲. حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۲۳۷.
۳. حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۳۸۷-۳۸۸.
۴. حزین لاهیجی، محمدعلی، دیوان حزین لاهیجی (تصحیح بیژن ترقی)، ص۶۰۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۵.    


جعبه ابزار