عبداللّه بن محمدکاظم تبریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمدکاظم تبریزی اصفهانی، از علما و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبداللّه بن محمّدکاظم بن شاه محمّد تبریزی اصفهانی، عالم فاضل محقّق، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. ظاهرا در محلّه عباس‌آباد اصفهان ساکن بوده و سپس در نجف اشرف سکونت گزیده است و احتمالاً از شاگردان پدر خود و عمویش (مولی محمّدحسین بن شاه‌محمّد) بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «اهداء الاهبه فی شرح النّخبه» به عربی «نخبه» از تالیفات فیض کاشانی است جلد سوم آن که در جمعه دهم جمادی‌الآخر ۱۱۵۳ق کتابت شده و نزد سیّدمهدی صدر در نجف اشرف موجود بوده است،
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۵۵.
[۳] فهرست‌های خودنوشت فیض، ص۲۸۰.
نسخه دیگری از این کتاب به شماره ۱۵۶۳۹ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است؛
[۴] طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۵۱۴.

۲. «حکم الشّعر فی الشّرع» که نسخه‌ای از آن در سال ۱۲۴۳ق کتابت شده و در کتابخانه شریعت اصفهانی به نظر علاّمه شیخ آقابزرگ طهرانی رسیده است؛
۳. «شرح تجرید العقائد» به فارسی که جزء اوّل آن در سال ۱۱۱۶ق تالیف شده است؛
۴. علاوه بر تالیفات فوق وی «الضوابط فی الشّک و السّهو و النّسیان» فیض کاشانی و چند رساله دیگر را در سال ۱۱۳۷ق در مدینه السادات زواره کتابت کرده که اکنون در کتابخانه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نجف اشرف موجود است.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکشکول، کتابخانه مجلس، ص۲۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۳۶۶.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۵۵.
۳. فهرست‌های خودنوشت فیض، ص۲۸۰.
۴. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۵۱۴.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۵۳.    
۶. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۳۱.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکشکول، کتابخانه مجلس، ص۲۲۳.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۳۷، ص۲۲۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۴۴.    


جعبه ابزار