عبداللّه بن محمدهادی محزون اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمدهادی محزون اصفهانی، از ادباء و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبداللّه متخلّص به «محزون» فرزند محمّدهادی عالم فاضل و ادیب زاهد شاعر، از ادباء و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.
وی از احفاد شاه عباس ثانی صفوی بوده و در سال ۱۱۷۱ق وفات یافت. قبرش در قبرستان آب بخشان بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۷.

او کتاب «معین الطّلبه» تالیف: محمّدرضا سبزواری را در دوشنبه ۱۰ شوال ۱۲۷۱ق کتابت نموده و به شماره ۸۶۸۱ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۳] معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۱۲، ص۴۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۷.
۳. معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۱۲، ص۴۴۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۰.    


جعبه ابزار