عبداللّه بن محمدقاسم استرآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمدقاسم استرآبادی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا عبداللّه بن ملاّمحمّدقاسم بن ملاّ محمّدشفیع بن ملاّ محمّدعلی استرآبادی، عالم فاضل، در اصفهان سکونت داشته و در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری زندگی می‌کرد. زوجه‌اش دختر میرزا حیدرعلی شیروانی بوده است.
[۱] کرمانشاهی، آقااحمد، مرآه الاحوال جهان نما، ج۱، ص۲۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کرمانشاهی، آقااحمد، مرآه الاحوال جهان نما، ج۱، ص۲۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۴۳.    


جعبه ابزار