عبداللّه بن محمدرحیم سبزواری شیخ‌الاسلام اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمدرحیم سبزواری شیخ‌الاسلام اصفهانی، از علماء و ائمه جماعت اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبداللّه سبزواری فرزند میرزا محمّدرحیم شیخ‌الاسلام، عالم فاضل، از علماء اصفهان و ائمه جماعت و صاحب محراب و منبر بوده است. وی در سلخ ذی‌حجه الحرام ۱۲۷۵ق در اصفهان وفات یافته و در بقعه آقاحسین خوانساری در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۳۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۱.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۳۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۱.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۲۷.    


جعبه ابزار