عبداللّه بن رحیم بروجردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن رحیم بروجردی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّعبداللّه بن حاج رحیم بروجردی، عالم فاضل، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. در ربیع‌الاوّل ۱۱۹۱ق وفات یافته و در تکیه مجلسی جنب مسجد جامع اصفهان مدفون گردید و مزار او در تعمیرات اخیر بقعه از بین رفت.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۲۹.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۷.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۳۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۲۹.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۷.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۳۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۲۶.    


جعبه ابزار