عبداللّه بن ابی‌الحسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن ابی‌الحسن اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبداللّه بن ابی‌الحسن، عالم عامل و فقیه کامل، از علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است. او متوفی در عصر جمعه از ماه ذی‌قعده سال ۱۱۸۴ق بوده و قبرش نزدیک قبر ملاّ اسماعیل خواجوئی در تخت فولاد است. مادّه تاریخ وفاتش را «صهبا» (تقی صهبای قمی) گوید:

"از جهان رفت آه عبداللّه زان در اخلاق و فضل کامل حیف"
"کلک «صهبا» نوشت تاریخش: «حیف زان زبده افاضل حیف»
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۲.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۷.

مؤلف فقید مرحوم مهدوی نام پدر او را «حسن» نوشته‌اند ولی با قرائت سنگ لوح معلوم شد نام پدر او «ابوالحسن» است. این القاب هم روی سنگ مزار او و در وصف مقام علمی و معنوی او نوشته شده است:

«العالم العامل الفاضل الکامل زبده الفقهاء و المحدّثین وارث علوم الائمه المعصومین».
[۴] تخت فولاد یادگار تاریخ: نسخه خطّی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۱۷.
۴. تخت فولاد یادگار تاریخ: نسخه خطّی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۱.    


جعبه ابزار