عبدالله بن وهب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن وهب از مردان قبیله بنی‌عبد و از جمله یاران عمر بن سعد در واقعه کربلا بود.


عاقبت عبدالله

[ویرایش]

پس از به ثمر رسیدن قیام مختار، عبدالله بن وهب تحت تعقیب قرار گرفت سائب بن مالک اشعری و مامورانش او را دستگیر کرده نزد مختار بردند به دستور مختار او و دو نفر دیگر از حاضران در کربلا را به بازار کوفه بردند و گردن زدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۶، ص۵۸، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین(علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۲.    


جعبه‌ابزار