عبدالله بن عمر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن عمر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌رسته ابومحمد عبداللّه بن عمر زهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
عبدالله بن عمر کندی، بنابر نظر برخی مورخان، یکی از شهدای کربلا
عبدالله بن عمر بن خطاب، پسر عمر بن خطاب و فردی مفرط در احتیاط
عبدالله بن عمر بیضاوی، مکنّی به ابوالخیر و ابوسعید و ملقب به ناصرالدین، قاضی، فقیه شافعی، مفسر و متکلم اشعری قرن هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار