عبدالله بن عبدالملک ‌آبی اللحم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن عبدالملک بن عبدالله الغِفاری آبِی اللَّحْم (درگذشته ۸ق/۶۲۹م)، از صحابه پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و از راویان حدیث بود که به شهادت رسید. از جمله کسانی که از وی حدیث نقل کرده‌اند عُمَیر، تِرمذی و نَسائی هستند. برخی شهادت وی را در غزوه حنین، و برخی در جنگ خیبر و برخی در جنگ صفین دانسته‌اند.


زندگی‌نامه

[ویرایش]

از زندگی عبدالله بن عبدالملک ‌آبی اللحم آگاهی بسیاری در دست نیست و حتی در نام او نیز اختلاف نظر وجود دارد.

علت نامگذاری به آبِی اللَّحْم

[ویرایش]

ابن‌قتیبه (د ۲۷۶ق/۸۸۹م) در وجه تسمیه او به آبی اللّحم گفته است: چون وی از خوردن گوشت حیوان مذبوح بر انصاب (سنگ‌هایی در اطراف کعبه که حیوانات را بر روی آن‌ها برای بتان قربانی می‌کردند)، خودداری می‌کرد، بدین نام شهرت یافت.
ابن‌حبان (د ۳۵۴ق/۹۶۵م) نیز همین وجه را گفته است (۳/۳۰۰) و حاکم نیشابوری هم به نقل از ابوعبیده وجه شهرت او را نخوردن گوشت دانسته است.

محل شهادت

[ویرایش]

آبی اللّحم در جنگ حنین شرکت جست و به گفته ابن‌حزم (د ۴۵۶ق/۱۰۶۴م) در همان جنگ به شهادت رسید، اما ابن‌اثیر شهادت او را در جنگ خیبر ذکر کرده که درست به نظر نمی‌رسد، و مامقانی شهادت او را در جنگ صفین نوشته و آن را دلیل بر حسن حالش دانسته است

شاگردان

[ویرایش]
عُمَیر مولی آبی‌اللحم صحابی از او روایت کرده، تِرمذی و نَسائی نیز از او نقل حدیث کرده‌اند.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌اثیر، عزالدین، اسدالغابه، قاهره، ۱۲۸۶ق، ج ۱.
(۲) ابن‌حبان، محمد، الثّقات، حیدرآباد دکن، مجلس دائره‌المعارف العثمانیه، ۱۳۷۲ق، ج ۳.
(۳) ابن‌حجر، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، قاهره، ۱۳۲۸ق، ج ۱.
(۴) ابن‌حزم، علی بن احمد، جمهره‌انساب العرب، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۳ق.
(۵) ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۰م.
(۶) حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، بیروت، دارالفکر، ۱۳۹۸ق.
(۷) مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، نجف، المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۰ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌حبان، محمد، الثّقات، حیدرآباد دکن، ج۳، ص۲۹۹، مجلس دائره‌المعارف العثمانیه، ۱۳۷۲ق.    
۲. ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، ج۱، ص۳۲۳، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۰م.    
۳. حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، ج۳، ص۷۲۲.    
۴. ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، ج۱، ص۳۲۳، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۰م.    
۵. ابن‌حزم، علی بن احمد، جمهره‌ انساب العرب، ج۱، ص۱۸۶، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۳ق.    
۶. ابن‌اثیر، عزالدین، ج۱، ص۳۵، اسدالغابه، قاهره، ۱۲۸۶ق    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۵، ص۳۹۶.    
۸. حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، ج۳، ص۷۲۲.    
۹. ابن‌حجر، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج۱، ص۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آبی‌اللحم»، شماره۴۰.    


جعبه ابزار