عبدالله بن سهیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن سهیل، یکی از اولین ایمان‌آورندگان به اسلام و از مهاجران به حبشه بود که در جنگ بدر حضور داشت و سرانجام در سال ۱۱ هجری قمری در نبرد یمامه به شهادت رسید.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالله بن سهیل بن عمرو بن عبدشمس، از همان ابتدا اسلام آورد، اما آن را پنهان می‌داشت. در جنگ بدر به همراه پدرش با مشرکان همراه شد و هنگامی که دو گروه صف‌های خود را آراستند، به سپاه مسلمانان پیوست و همراه آنان به جنگ با مشرکان پرداخت و از شرکت کنندگان جنگ بدر به شمار آمد. او در جنگ یمامه به شهادت رسید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج۳، ص۹۲۵.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج۵، ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۱.


جعبه ابزار