عبدالله بن بشر خثعمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن بُشْرِ خَثْعَمی یکی از شهدای کربلا است.


نسب عبدالله

[ویرایش]

نام کامل وی عبدالله بن بشر بن ربیعه بن عمرو بن منارة بن قمیر بن عامر بن رائسة بن مالك بن واهب بن جلیحة بن كلب بن ربیعة بن عفرس بن اقبل بن انمار الانمارى الخثعمى است.

پدر عبدالله

[ویرایش]

وی از دلیران مشهور و از حامیان حق بود. نام وی و پدرش در جنگ‌ها و غزوه‌ها برده شده است. پدرش صاحب منطقه‌ای در کوفه بود که «جبانه بشر» نامیده می‌شد.

حضور در کربلا

[ویرایش]

عبدالله از جمله کسانی است که همراه سپاه عمرسعد حرکت کرد -و به کربلا آمد- و پیش از آغاز جنگ به امام حسین علیه السلام پیوست و قبل از ظهر -عاشورا- در حمله نخست به شهادت رسید.
[۵] تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۲، ص۱۷۰.
[۸] فرسان‌ الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۲۳۶.
[۹] عنصر شجاعت، ميرزا خليل كمره‌اى، ج۳، ص۷.
[۱۰] عاشورا چه روزى است، حسین عمادزاده، ج۱، ص۲۵۴.
[۱۱] آرامگاه‌هاى خاندان پاک پیامبر، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابصار العین، محمد بن طاهر سماوی، ج۱، ص۱۷۰.    
۲. ابصار العین، محمد بن طاهر سماوی، ج۱، ص۱۷۰.    
۳. تسمیة من قتل، فضیل کوفی، ج۱، ص۲۸.    
۴. تاریخ الکبیر، محمد بخاری، ج۵، ص۴۹.    
۵. تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۲، ص۱۷۰.
۶. اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج۱، ص۶۰۶.    
۷. ذخیرةالدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۲۲۶- ۲۲۷.    
۸. فرسان‌ الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۲۳۶.
۹. عنصر شجاعت، ميرزا خليل كمره‌اى، ج۳، ص۷.
۱۰. عاشورا چه روزى است، حسین عمادزاده، ج۱، ص۲۵۴.
۱۱. آرامگاه‌هاى خاندان پاک پیامبر، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۶.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۲۲۹.    
جعبه ابزار