عبدالقادر نائینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر نائینی اصفهانی، از ادباء و شعرای قرن هفتم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مولانا عبدالقادر نائینی اصفهانی، از ادباء و شعرای قرن هفتم و از اقران سعدی است. مردی تارک دنیا بود و همواره به قناعت روزگار می‌گذرانید.
این بیت از اشعار اوست:

"با خیال چشم تو رضوان که چشم جنّت است ••• حور در چشمش نیامد چشمه کوثر ندید".
[۱] سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۱۲۰.
[۲] اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۳۳۳-۲۳۳۴.
[۳] داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۳، ص۱۳۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۱۲۰.
۲. اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۳۳۳-۲۳۳۴.
۳. داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۳، ص۱۳۶۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۷.    


جعبه ابزار