عبدالقادر محزون بسطامی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر محزون بسطامی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالقادر بسطامی اصفهانی، متخلّص به «محزون» شاعر و ادیب فاضل در قرن یازدهم هجری بوده است.
وی در اصفهان ساکن بوده و در مدرسه سلطان حسین و مدرسه مرتضویه به تحصیل علوم دینی می‌پرداخته است.
او در سال ۱۱۱۴ق جُنگی نزدیک به پانصد بیت و بندهایی به نثر از منشآت و جزآن از آثار خود و دیگران ترتیب داده است. این جُنگ به شماره ۳۳۲۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۱، ص۲۳۱۲.
همچنین منظومه «گلشن خیال» از آثار صاحب عنوان است.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شعرای فارسی‌سرا، ص۲۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۱، ص۲۳۱۲.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شعرای فارسی‌سرا، ص۲۰۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۶.    


جعبه ابزار