عبدالقادر عاشق‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر عاشق‌آبادی اصفهانی، از مشایخ صوفیه اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج عبدالقادر عاشق‌آبادی، عارف کامل، از مشایخ صوفیه اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است. عده‌ای کثیر مرید داشته است. قبرش در تخت فولاد در کنار جاده و به فاصله قریب به پنجاه متر خارج از بقعه آقا محمّد بیدآبادی قرار داشت و قبری بلند بسته بود که آن را جهت تعریض جاده خراب کردند و استخوان‌های او را در صحن تکیه بیدآبادی دفن کردند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۰۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۶.

«عاشق‌آباد»، از دهات غرب اصفهان در مسیر جاده اصفهان - تهران (جاده انوشیروان) بوده است.
[۳] حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۶۱.
[۴] تخت فولاد یادگار تاریخ، نسخه خطی.


شاگردان

[ویرایش]

از مریدان او فاضل مجتهد، مولانا محمّدسعید گیلانی است که «بعد از تحصیل بسیاری از فنون علمیّه ذوق سلوک و ریاضات بر و غالب شد و طرفه شوری و استغراقی وی را فرو گرفت. ترک علوم ظاهریه نموده، به حاجی عبدالقادر عاشق‌آبادی اصفهانی که خود را از مشایخ زمان می‌دانست و مریدان داشت نسبت ارادت درست کرد».

فرزندان

[ویرایش]

حاج عبدالقادر فرزندی به نام محمّدتقی داشته که در عداد خوشنویسان خط نسخ بوده و بسیار زیبا می‌نوشته و قرآنی به خط او در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۰۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۶.
۳. حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۶۱.
۴. تخت فولاد یادگار تاریخ، نسخه خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۵.    


جعبه ابزار