عبدالقادر بسینانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر بسینانی اصفهانی، از شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه عبدالقادر بسینانی اصفهانی، از شعرای اوایل قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی از اهالی قریه «بسینان» از توابع اصفهان بوده و پدرانش همه از بزرگان و رؤسای آنجا بوده‌اند. خودش مردی کریم‌الطبع و سخی بوده و محفل او محلّ اجتماع فضلاء و ادباء و اهل حال بود. چندی به سودای کیمیا سرمایه خویش را هزینه کرد. عاقبت به هند سفر کرده و در سال ۱۰۲۵ق در سن ۹۰ سالگی وفات یافت. این بیت از اوست:

"نکردم جان نثار قاصد و شرمنده‌ام از وی ••• که در اوّل سخن بیهوش کرد از ذوق پیغامم".
[۱] اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۴۵۷۳.
[۲] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۵۲۶.
[۳] معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۲، ص۸۶۴-۸۶۵.
[۴] ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۴۵۷۳.
۲. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۵۲۶.
۳. معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۲، ص۸۶۴-۸۶۵.
۴. ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۴.    


جعبه ابزار