عبدالقادر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرعبدالکاظم خاتون‌آبادی اصفهانی، از نسب‌شناسان و علمای اصفهان در قرن دوازده هجری
عبدالقادر نائینی اصفهانی، از ادباء و شعرای قرن هفتم هجری در اصفهان
عبدالقادر محزون بسطامی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن یازدهم هجری
عبدالقادر عاشق‌آبادی اصفهانی، از مشایخ صوفیه اصفهان در قرن دوازدهم هجری
عبدالقادر تونی خراسانی اصفهانی، از شعراء و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان
ابوالغنائم عبدالقادر بن محمد معلم اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری
عبدالقادر بسینانی اصفهانی، از شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان
عبدالقادر اصفهانی (معمار)، از معماران چیره‌دست قرن نهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار