عبدالعال بن محمد فریدنی خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالعال بن محمد فریدنی خوانساری اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری و از شاگردان علاّمه مجلسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالعال بن محمّد مقیم فریدنی خوانساری، عالم فاضل؛ از علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است، ظاهرا از شاگردان علاّمه ملاّمحمّدباقر مجلسی بوده و در اصفهان به تدریس و تحقیق و تالیف مشغول شده است. او تا سال ۱۱۴۹ق در قید حیات بوده و سال وفاتش معلوم نیست.

شاگردان

[ویرایش]

جمعی از فضلاء نزد او تحصیل کرده‌اند از جمله فرزندش علی و نظام‌الدّین خوانساری و محمّدرضا بن سلطان احمد قاری خوانساری
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۴۴-۴۴۵.
به دستور او در جمادی‌الثّانیه ۱۱۰۷ق، نظام‌الدّین محمّدفاضل تونی کتاب «الروضه البهیّه» را نوشته و صاحب عنوان آن را با نسخه‌ای که به نظر علاّمه مجلسی رسیده و تصحیح شده است، مقابله و تصحیح کرده است. تاریخ مقابله ۱۱۱۹ق است. این نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۲] معانی، احمد گلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۵، ص۴۴۸.


اقدامات و فعالیت‌ها

[ویرایش]

از شیخ عبدالعال فریدنی خوانساری، آثار و تالیفاتی بر جای مانده است، که عبارتنداز:

← ترجمه مصباح کفعمی


شیخ عبدالعال «مصباح» کفعمی (موسوم به «جنه الامان الواقیه») را به فارسی ترجمه کرده و آن را به شاه طهماسب ثانی تقدیم داشته است. نسخه‌ای از این کتاب به خط علی بن عبدالعال (فرزند مترجم) و موّرخ شوال ۱۱۰۸ق با حواشی مترجم، به خط نستعلیق و نسخ، به شماره ۱۲۵۹ در کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد موجود است.
[۳] فاضل، محمود، فهرست الهیات مشهد، ج۲، ص۴۰۲.
نسخه دیگری از این کتاب به شماره ۲۵۰۹ در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم وجود دارد.
[۴] حسینی، سیداحمد، فهرست خطی احیاء، ج۷، ص۱۰.


← کتابی در ادعیه


از آثار او کتابی در «ادعیه» مشتمل بر ۴۰ باب به فارسی نوشته و تاریخ کتابت ۶ جمادی‌الاوّل ۱۱۲۱ق است. نسخه به شماره ۱۵۳۵۳ در کتابخانه مجلس شورای ملّی موجود است.
[۵] طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۹.


← حواشی بر تفسیر جوامع الجامع


او همچنین در حواشی «تفسیر جوامع الجامع» طبرسی، حواشی از «تفسیر بیضاوی» نقل نموده و تعلیقاتی در نقد آن از خود افزوده و کتاب را در ۱۷ رجب ۱۱۴۹ق وقف نموده است. نسخه به شماره ۲۴۱ در کتابخانه مدرسه فیضیه قم نگهداری می‌شود.
[۶] استادی، رضا، فهرست فیضیّه (استادی)، ج۱، ص۶۶.


← ترجمه صحیفه سجادیه


شیخ عبدالعال «صحیفه سجادیه» را ترجمه کرده و شاگردش نظام‌الدّین خوانساری در سال ۱۱۱۰ق آن را کتابت کرد. سپس به امر او شاگرد دیگرش محمّدرضا خوانساری در ۱۰ رمضان ۱۱۱۰ ملحقاتی بر «صحیفه سجادیه» را کتابت نمود و مترجم حواشی مفیدی به فارسی به آن کتاب افزود. نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه مرحوم شیخ مهدی مجدالعلماء نجفی در اصفهان موجود است.
[۹] مجدالاسلام نجفی، مهدی، قبیله عالمان دین، ص۲۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۴۴-۴۴۵.
۲. معانی، احمد گلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۵، ص۴۴۸.
۳. فاضل، محمود، فهرست الهیات مشهد، ج۲، ص۴۰۲.
۴. حسینی، سیداحمد، فهرست خطی احیاء، ج۷، ص۱۰.
۵. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۹.
۶. استادی، رضا، فهرست فیضیّه (استادی)، ج۱، ص۶۶.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۹۹.    
۸. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۲، ص۸۵۱.    
۹. مجدالاسلام نجفی، مهدی، قبیله عالمان دین، ص۲۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۴۵.    


جعبه ابزار