عبدالصمد بن سعید کندی حمصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحِمصی، عبدالصمد بن سعید کندی، محدّث و قاضی قرن سوم و چهارم است.


شرح حال

[ویرایش]

از زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست. ابن‌عساکر شرح حال کوتاهی از او آورده و به دو بار حضور وی در دمشق اشاره کرده‌است. وی همچنین کسانی را که او از آن‌ها روایت نموده و برخی کسان را که از وی حدیث روایت کرده‌اند، نام برده‌است.

مشایخ حدیث

[ویرایش]

حمصی از محدّثان بسیاری، از جمله عمران‌ بن بکّار و سلیمان‌ بن عبدالحمید بهرانی، سماع حدیث کرده‌است.

راویان حدیث

[ویرایش]

از او کسانی چون قاضی ابوبکر ابهری و علی‌ بن محمد حلبی روایت نقل کرده‌اند. وی همچنین منصب قضای شهر حمص را برعهده داشته‌است.
[۳] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۷، ص۴۹۳، چاپ بشّار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.


آثار

[ویرایش]

عمده شهرت او به واسطه تألیف کتاب تاریخ من نزل بحمص من‌الصحابة است. این کتاب در اختیار ابن‌عساکر بوده و از آن با نام فی تسمیة من نزل حمص من‌الصحابة یاد نموده و به کرّات از آن نقل قول کرده‌است. ابن‌عساکر این کتاب را به دو طریق در روایت خود داشته‌است: یکی به روایت ابوبکر محمد بن سلیمان‌ بن یوسف رَبَعی و دیگری، که ابن‌عساکر بیش‌تر از این طریق از کتاب حمصی نقل مطلب کرده، به روایت ابوالحسن علی‌ بن مسلم فَرَضی از عبدالعزیز بن احمد از ابوالمعمَّر مسدَّد بن علی‌ بن عبداللّه از پدرش از حمصی. ذهبی نیز از این کتاب با عنوان ذکر من نزل حمص من‌الصحابة
[۹] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۷، ص۴۹۳، چاپ بشّار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
و تاریخ حمص
[۱۰] محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۱۶، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
یاد کرده و آن را اثری نیکو خوانده و در جایی دیگر
[۱۱] محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱۵، ص۲۶۷، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
به سماع این کتاب اشاره کرده و مطالبی نیز از آن آورده‌است. جمال‌الدین مزّی نیز نسخه‌ای از این کتاب را در اختیار داشته و اقوالی از آن آورده‌است.
[۱۲] یوسف‌ بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۱۷، ص۱۶۴ـ۱۶۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
[۱۳] یوسف‌ بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۲۲، ص۳۷۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
ابن‌حجر عسقلانی نیز در تدوین کتاب الاصابة فی تمییز الصحابة بار‌ها از این کتاب نقل قول کرده‌است.
[۱۴] ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۱، ص۶۵۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
[۱۵] ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۱، ص۶۸۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
[۱۶] ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۱۱۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
[۱۷] ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۱۷۷، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
[۱۸] ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۳۲۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.


وفات

[ویرایش]

حمصی در ۳۲۴ درگذشت.
[۱۹] محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱۵، ص۲۶۷، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۲) ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵ـ۱۴۲۱/ ۱۹۹۵ـ۲۰۰۱.
(۳) محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ بشّار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۴) محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
(۵) یوسف‌ بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۳۶، ص۲۲۹۲۳۱، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۲. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۳۶، ص۲۲۹، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۳. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۷، ص۴۹۳، چاپ بشّار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۴. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۱، ص۳۰۹، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۵. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۹، ص۴۱، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۶. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲۶، ص۱۸۳، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۷. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲۷، ص۱۴۶، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۸. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲۷، ص۱۶۴، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۵۱۴۲۱/ ۱۹۹۵۲۰۰۱.    
۹. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۷، ص۴۹۳، چاپ بشّار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۱۰. محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۱۶، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
۱۱. محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱۵، ص۲۶۷، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
۱۲. یوسف‌ بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۱۷، ص۱۶۴ـ۱۶۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
۱۳. یوسف‌ بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۲۲، ص۳۷۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
۱۴. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۱، ص۶۵۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۱۵. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۱، ص۶۸۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۱۶. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۱۱۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۱۷. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۱۷۷، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۱۸. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج۲، ص۳۲۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۱۹. محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱۵، ص۲۶۷، چاپ شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «عبدالصمد بن سعید کندی‌حمصی»، شماره۶۵۵۴.    


رده‌های این صفحه : تراجم | حدیث شناسی | محدثین اهل سنت
جعبه ابزار