عبدالصاحب‌ بن حسن‌ نجفی جواهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، عبدالصاحب‌ بن حسن‌ نجفی جواهری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالصاحب‌ در ۱۳۰۰ در نجف‌ متولد شد.
وی‌ به‌ تحصیل‌ علوم‌ پرداخت‌ و بیشترین‌ استفاده علمی‌ را از آقاضیاءالدین‌ عراقی‌ (متوفی‌ ۱۳۲۱ ش‌) برد و از شاگردان‌ خاص‌ و مقرِّر درس‌ او به‌ شمار می‌رفت‌
[۱] جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۷، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۲] محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، قسم‌ ۳، ص۱۱۲۸، مشهد ۱۴۰۴.
[۳] آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌، ج۵، ص۲۲۶.

وی‌ در تدریس‌ متون‌ درسی‌ فقه‌ و اصول‌ مهارت‌ داشت‌.
[۴] خانبابا مشار، مؤلفین‌ کتب‌ چاپی‌ فارسی‌ و عربی‌، ج‌۳، ستون۸۵۸، تهران‌ ۱۳۴۰ـ۱۳۴۴ ش‌.


شاگردان‌

[ویرایش]

سیدضیاءالدین‌ بن‌ محمدعلی‌ بحرالعلوم‌ و جعفر آل‌محبوبه‌ از شاگردان‌ او بودند.
[۵] محمدمهدی‌ بن‌ مرتضی‌ بحرالعلوم‌، رجال‌ السید بحرالعلوم‌، ج۱، ص۱۷۹، المعروف‌ بالفوائد الرجالیه، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌ و حسین‌ بحرالعلوم‌، تهران‌ ۱۳۶۳ ش‌.
[۶] جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۷، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.


وفات

[ویرایش]

عبدالصاحب‌ در ۱۳۱۲ ش در نجف‌ درگذشت‌.
[۷] جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۸، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۸] محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، ج۱، ص۱۱۲۹، مشهد ۱۴۰۴.


← آثار


آثار او عبارت‌اند از:شرحِ تبصرة المتعلمین علامه‌ حلّی‌ الاشارات‌ و الدلائل‌ فی‌ ما تقدم‌ و تأخر من‌ الوسائل‌، درباره تعیین‌ مواردی‌ در کتاب‌ وسائل‌ الشیعه‌ که‌ شیخ‌ حرّعاملی‌ با تعابیر «تقدم‌» و «تأخر» و مانند این‌ها و بدون‌ ذکر نشانی‌ به‌ احادیث‌ هم‌مضمون‌ ارجاع‌ داده‌ است‌.
این‌ کتاب‌ در ۱۳۵۶/ ۱۳۱۶ ش چاپ‌ شد
[۱۱] کورکیس‌ عواد، معجم‌ المؤلفین‌ العراقیین‌ فی‌ القرنین‌ التاسع‌ عشر و العشرین‌، ج۲، ص‌۲۸۰، بغداد ۱۹۶۹.
[۱۲] آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌، ج۵، ص۲۲۶ـ۲۲۷

تقریراتِ درس‌ آقاضیاءالدین‌ عراقی‌ درباره مباحث‌ الفاظ‌ و ادله عقلی‌، و حاشیه‌ بر بعضی‌ کتاب‌های‌ فقهی‌ نیز از دیگر آثار اوست‌.
[۱۳] محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، ج۱، ص۱۱۲۹، مشهد ۱۴۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۷، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۲. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، قسم‌ ۳، ص۱۱۲۸، مشهد ۱۴۰۴.
۳. آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌، ج۵، ص۲۲۶.
۴. خانبابا مشار، مؤلفین‌ کتب‌ چاپی‌ فارسی‌ و عربی‌، ج‌۳، ستون۸۵۸، تهران‌ ۱۳۴۰ـ۱۳۴۴ ش‌.
۵. محمدمهدی‌ بن‌ مرتضی‌ بحرالعلوم‌، رجال‌ السید بحرالعلوم‌، ج۱، ص۱۷۹، المعروف‌ بالفوائد الرجالیه، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌ و حسین‌ بحرالعلوم‌، تهران‌ ۱۳۶۳ ش‌.
۶. جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۷، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۷. جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۱۸، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۸. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، ج۱، ص۱۱۲۹، مشهد ۱۴۰۴.
۹. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، الذریعه الی‌ تصانیف‌ الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۵، چاپ‌ علی‌نقی‌ منزوی‌ و احمد منزوی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۰. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، الذریعه الی‌ تصانیف‌ الشیعه، ج۲، ص۹۵، چاپ‌ علی‌نقی‌ منزوی‌ و احمد منزوی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۱. کورکیس‌ عواد، معجم‌ المؤلفین‌ العراقیین‌ فی‌ القرنین‌ التاسع‌ عشر و العشرین‌، ج۲، ص‌۲۸۰، بغداد ۱۹۶۹.
۱۲. آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌، ج۵، ص۲۲۶ـ۲۲۷
۱۳. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعه: نقباءالبشر فی‌ القرن‌ الرابع‌ عشر، ج۱، ص۱۱۲۹، مشهد ۱۴۰۴.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار