عبدالرضا کاشانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرضا کاشانی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان و از شاگردان علاّمه مجلسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مولا عبدالرّضا کاشانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری و از شاگردان علاّمه مجلسی است. او در شوّال ۱۰۷۷ق جلد دوم «بحارالانوار» را در اصفهان به خط نسخ کتابت نموده و آن را نزد علاّمه مجلسی قرائت کرده و مجلسی در تاریخ ربیع‌الاوّل ۱۰۷۸ق گواهی قرائت و اجازه روایت جهت او مرقوم نموده است و با القاب «المولی الفاضل الصّالح التّقی و الزّکی» از او یاد کرده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۰-۵۱.
[۲] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱، ص۳۴۰.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۲۲.
[۶] دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۳۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۰-۵۱.
۲. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱، ص۳۴۰.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۲۲.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۳۴.    
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، اجازات الحدیث، ص۶۹.    
۶. دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۳۴۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۳۹.    


جعبه ابزار