عبدالرزاق نشئه تبریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرزاق نشئه تبریزی اصفهانی، از شعرای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالرزاق تبریزی اصفهانی متخلّص به «نشئه»، از شعرای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. سخن‌شناس بود و عمر در صحبت با شعراء و شعر صرف نموده بود و آنچه می‌گفت درست و سنجیده بود. در اصفهان وفات یافت. درباره او نوشته‌اند که سلسله نسبش به جهانشاه ترکمان می‌رسد. نسخه‌ای از دیوان اشعار او به شماره ۱۴۷۶۱ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران موجود است.
[۱] طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۷۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۳۱.    


جعبه ابزار