عبدالرزاق نجف‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرزاق نجف‌آبادی اصفهانی، از قضات و علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالرزاق نجف‌آبادی فرزند میرزا محمّدتقی، از علمای قرن دوازدهم هجری و قاضی نجف‌آباد بوده و پدرش داماد ملاّ نورالدّین محمّد بن ملاّ محمّدصالح مازندرانی است.
[۱] کرمانشاهی، آقااحمد، مرآت الاحوال، ص۲۷۰.
[۲] مجلسی، حیدرعلی، تذکره الانساب، ص۱۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کرمانشاهی، آقااحمد، مرآت الاحوال، ص۲۷۰.
۲. مجلسی، حیدرعلی، تذکره الانساب، ص۱۰۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۱۹.    


جعبه ابزار