عبدالرزاق مشرب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرزاق مشرب اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالرزاق طبیب اصفهانی متخلّص به «مشرب»، ادیب فاضل و شاعر در قرن دوازدهم هجری بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۴.


اقدامات

[ویرایش]

وی در اکثر علوم از جمله طبابت مهارت داشت. در عهد عالمگیر پادشاه به هندوستان رفت و چندی در کشمیر به سر برد. در اواخر عمر در تَتِه می‌زیست و سرانجام در سال ۱۱۲۷ق وفات یافت این رباعی از اوست:

"یک چند در این شهر پریشان گشتیم ••• گفتیم گران شویم ارزان گشتیم"
"در طالع ما کساد بازاری بود ••• کآئینه فروش شهر کوران گشتیم".
[۵] تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۲۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۴.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، ص۱۳۷.    
۳. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۵، ص۳۱۷.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۱۰۴۶.    
۵. تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۲۸۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۳۰.    


جعبه ابزار