عبدالرزاق بن محمدکاظم رشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرزاق بن محمدکاظم رشتی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا عبدالرّزاق رشتی بن حاج میرزا محمّدکاظم بن حاج محمّدجعفر بن حاج محمّدصادق لنگرودی رشتی اصفهانی، عالم فاضل؛ از علمای اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان بوده است. وی از شاگردان آقا سیّدمحمّد شهشهانی، حاج شیخ محمّدباقر نجفی و حاج سیّداسداللّه بیدآبادی بوده و داماد حاج سیّدجعفر بیدآبادی (فرزند حاج سیّدمحمّدباقر حجة‌الاسلام شفتی) است. و فرزندانش حاج آقا مرتضی و حاج میرزا قوام‌الدّین رشتی که هر دو از فضلاء و اخیار اصفهان هستند.

وفات

[ویرایش]

صاحب عنوان در سال ۱۳۱۹ق در سفر عتبات عالیات در نجف اشرف وفات یافته و در آن ارض مقدّس مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۶۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۹۴.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۳، ص۲۶۹.
او نسخه‌ای از «فرحة الغری» تالیف: سیّد بن طاوس را کتابت کرده و آن را در سال ۱۳۰۸ مقابله نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۶۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۹۴.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۳، ص۲۶۹.
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۸۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۲۵.    


جعبه ابزار